ZWROTY I REKLAMACJE

§ 1 Zwroty Towarów
 1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta.
 2. W celu dokonania zwrotu, klient powinien skontaktować się z obsługą klienta sklepu wirtualnymarket.pl w celu uzyskania instrukcji zwrotu.
 3. Zwrotu podlegają wyłącznie nieużywane, nieuszkodzone i oryginalnie zapakowane produkty wraz z kompletnym opakowaniem i wszystkimi akcesoriami oraz gratisami.
 4. Koszty dostarczenia zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi kupujący.
 5. Przy wręczaniu kuponu / rabatu, w przypadku zwrotu, kupon / rabat zostaje odebrany.
§ 2 Reklamacje
 1. W przypadku stwierdzenia wady produktu zakupionego w sklepie wirtualnymarket.pl, klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady, wskazując dokładny opis problemu.
 3. Reklamację można zgłosić poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.wirtualnymarket.pl w zakładce „Zwroty I Reklamacje” lub bezpośrednio skontaktować się z obsługą klienta pod adresem e-mail: zwrot@wirtualnymarket.pl.
 4. Klient ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji:
  1. Zwrot gotówki/pięniędzy – jeśli wada zostanie potwierdzona, klient otrzyma pełny zwrot należności.
  2. Wymiana – klient może zdecydować się na wymianę wadliwego produktu na nowy, pod warunkiem dostępności produktu.
  3. Wymiana – klient może zdecydować się na wymianę wadliwego produktu na nowy, pod warunkiem dostępności produktu.
§ 3 Procedura zwrotów i reklamacji
 1. Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez obsługę klienta w przypadku zarówno zwrotu towaru, jak i reklamacji.
 2. W przypadku zwrotu towaru, klient jest odpowiedzialny za właściwe zapakowanie produktu, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu.
 3. W przypadku reklamacji, klient może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji, zdjęć lub innych dokumentów w celu potwierdzenia wady.
 4. Sklep www.wirtualnymarket.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oceny reklamacji przed podjęciem decyzji dotyczącej zwrotu, wymiany lub rekompensaty.
§ 4 Uwagi końcowe
 1. Sklep wirtualnymarket.pl zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zwrotów i reklamacji.
 2. Sklep www.wirtualnymarket.pl podejmie wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia satysfakcji klienta i rozwiązania problemów związanych ze zwrotami i reklamacjami.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących polityki zwrotów i reklamacji, klient może skontaktować się z obsługą klienta sklepu www.wirtualnymarket.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji.