POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Wstęp
 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.wirtualnymarket.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kacper Grzelak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą XXX z siedzibą w Golinie (62-590), adres: Bohaterów II Wojny światowej 29, posiadająca nr NIP: XXX.
 3. Sklep internetowy przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 2 Dane osobowe, Profilowanie
 1. Sklep internetowy www.wirtualnymarket.pl gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu na jaki została wyrażona zgoda świadczenia usług oraz prowadzenia działań marketingowych, o ile Klient wyraził na to zgodę.
 2. Sklep internetowy może gromadzić dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej, dzięki której być ona zidentyfikowana. Przykłady zbieranych przez nas danych:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania
  • Nazwa firmy | NIP
   
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia i świadczenia usług przez sklep internetowy.
 4. Każdy Newsletter jest przypisywany losowo generowanemu identyfikatorowi. Na podstawie tego identyfikatora można ustalić, czy i kiedy Newsletter został otwarty, a także które linki zostały kliknięte. Te informacje pozwalają nam tworzyć pseudonimowe profile użytkowników. Kiedy użytkownik kliknie link w Newsletterze, łączymy profil oparty na plikach cookie z pseudonimowymi profilami, które są tworzone podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np. przeglądanie stron i dokonywanie zakupów). Wykorzystujemy te informacje w formie pseudonimu, aby spersonalizować nasze Newslettery i móc oferować Ci oferty odpowiadające poszukiwanym produktom w naszym sklepie internetowym.
§ 3 Cel przetwarzania danych, Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:

  • Realizacji zamówień i dostawy produktów
  • bsługi klienta
  • Prowadzenia działań marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta)
  • Wysyłania informacji handlowych i newslettera (w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta)
  • Rejestracja konta  weryfikacji tożsamości Użytkownika 
  • Umożliwienia logowania do konta w Serwisie | Sklepu www.wirtualnymarket.pl 
  • Komunikacji z Użytkownikiem (Formularz kontaktowy, Livechat itp.)
  • Prowadzeniu systemu komentarzy 
  • Świadczenie usług społecznościowych 
  • Działań analitycznych i statystycznych 
  • Personalizacji Serwisu/Sklepu dla Użytkownika
   
 2. Dane osobowe Klientów|Użytkowników nie są udostępniane przez nas poza unię europejską oraz osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia tzn Podwykonawcom(Którym przekazujemy i twoje dane oraz działamy w twoim imieniu), podmiotem współpracującym z Właścicielem np. Firmom (Obsługującym e-płatność, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, Hurtownikami bądź innych podwykonawcami wykonującym dane zamówienie, kancelariom prawym bądź podmiotom potrzebnym do wysyłania Newslettera lub wiadomości marketingowe) lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 3. każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych co sprawi, że zaprzestaniemy wysyłaniem naszego Newslettera. Subskrypcja Newslettera jest całkowicie dobrowolna. Niepodanie adresu e-mail uniemożliwia nam dostarczenie Ci informacji o naszych aktualnych ofertach.
 4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do chwili, gdy zrezygnujesz z subskrypcji Newslettera, tj. skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania twoich danych osobowych. Zrezygnować z subskrypcji Newslettera możesz w każdej chwili w dolnej części wiadomości e-mail.
§ 4 Prawa Klientów
 1. Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust 1 lit.f RODO)
  • Prawo do poprawiania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (w przypadku wycofania zgody lub gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane) (art. 17 RODO)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (na tej podstawie wydajemy Tobie w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer lub innym podmiotowi) (art. 20 RODO)
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   
 2. W celu realizacji swoich praw, Klient może skontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@wirtualnymarket.pl
§ 5 Pliki cookies
 1. Sklep internetowy www.wirtualnymarket.pl może korzystać z plików cookies w celu poprawy jakości obsługi i dostosowania treści do preferencji Klientów.
 2. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu Klienta, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników na stronie sklepu internetowego.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności jest dostępna na stronie internetowej www.wirtualnymarket.pl
 2. W przypadku istotnych zmian w polityce prywatności Newslettera bądź sklepu internetowego (www.wirtualnymarket.pl), poinformujemy poprzez publikacje na stronie internetowej w zakładce „Aktualności” i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.
§ 7 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

 

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 8 Dodatkowe Informacja o serwisach monitorujących ruch na stronie
 1. Google reCAPTCHA v.3 i Google Analytics 4

Strona wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą polityką prywatności. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z obsługą sklepu internetowego www.wirtualnymarket.pl  w zakładce „Kontakt”